Welkom

Welkom op de site van het project Aerospace Maintenance. Vind hier meer informatie over de voortgang van het project.  

Missie

Onze regio aantrekkelijker maken voor bedrijven en studenten door intensivering van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en het bouwen van een robuust en innovatief, luchtvaartcluster.'

Het publiek-private project Aerospace Maintenance heeft daartoe vier thema's benoemd: Basic and Quality Skills, Composieten, Non-Destructief Onderzoek, Onderwijs. We zetten op elk van deze thema's in en we zullen de resultaten (zie 'Resultaten') rangschikken per thema. 

Partners