In hun allereerste les kregen de eerstejaars dan ook 75 minuten introductie in de hangar op Stappegoor, waarbij hen zorgvuldig werd uitgelegd wat de regels zijn, aan welke voorwaarden een goede vliegtuigmonteur moet voldoen wat betreft het volgen van regels en protocollen om de veiligheid binnen een operationele hangar te waarborgen – en dat van hen verwacht wordt dat zij zich vanaf dag één aan die regels houden. Tenslotte dient onze hangar een zo getrouw mogelijke afspiegeling van een werkelijke operationele luchtvaart hangar te zijn. Om er zeker van te zijn dat studenten zo snel mogelijk bekend raken met de regels en eisen omtrent gedrag in een hangar, zijn wij hier op hun allereerste schooldag mee begonnen.