Een van de doelen van het project is om door samenwerking
tussen bedrijfsleven en onderwijs het beroepsonderwijs te
verbeteren.

En dat is gelukt! De integratie van basic en quality skills in het
curriculum, cursussen composieten, scholing in non-destructief onderzoek: kan
allemaal afgevinkt worden! Mooi toch?

Dat wil uiteraard niet zeggen dat we stil gaan zitten. Kandidaten voor
nieuwe thema's zijn: additieve technologie, Virtual Reality en Augmented
Reality als hulpmiddelen bij instructie en onderwijs, en meer aandacht voor de
logistiek in onderhoudsbedrijven.

Evenwel: de verschillen tussen bedrijfsleven en onderwijs blijven groot en
dat is gezien hun verschillende opdracht ook wel begrijpelijk. Het is zaak goed
met elkaar te communiceren over de wederzijdse bedoelingen en er kwam een
verbazend simpel antwoord op de vraag hoe je als onderwijs de bedrijven zo ver
krijgt om hun deuren open te zetten voor studenten en om gastlessen e.d. te
verzorgen: 'Je moet het gewoon vragen.'

Kijk, dat is een lekker concreet resultaat van een geslaagde partner-event in Gate 2, in Rijen.

oscar legt het uit gesneden klein

Op de foto: docent Oscar van Iersel legt uit hoe het onderwijs in elkaar steekt.

Voor een kort, verhelderend filmpje, klik hieronder 

https://vimeo.com/203974851