De officiële naam van het project is:‘Towards Future Proof professional Skills in Aerospace Maintenance’ De School voor Luchtvaarttechniek van ROC Tilburg heeft dit project als penvoerder aangevraagd in het kader van het Regionaal Investeringsfonds MBO, en medio 2014 toegekend gekregen. De foto bij het kopje 'partners' is van de oprichtingsvergadering in september 2014, met vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen. Het project is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties, voor de deelnemende organisaties zie de knop ‘partners’.

Algemeen doel van het project is om de regio nog aantrekkelijker te maken voor studenten met interesse in de luchtvaart en voor bedrijven in deze sector, door samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te intensiveren.

De activiteiten zijn onderwijsgericht, docentgericht en bedrijfsgericht. De skills waar we bij de studenten op inzetten zijn: maintenance, innovation, quality en basicskills.

Concrete speerpunten van het project zijn:

  • Verbetering van de opleiding van luchtvaartonderhoudstechnici en betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

  • Vergroting van de instroom van studenten in de luchtvaarttechniek-opleidingen.

  • Betere doorstroming mbo – hbo onder andere met behulp van een doorlopende leerlijn van mbo naar de minor Aerospace Maintenance van Avans Hogeschool.

  • Bouwen aan een netwerk / luchtvaartcluster.