Aan het project PPS Aerospace maintenance doen zowel publieke organisaties als particuliere bedrijven mee. Bovenstaande foto is gemaakt bij de oprichtingsbijeenkomst in september 2014, op de locatie van penvoerder ROC Tilburg.

Partners uit het onderwijs: ROC Tilburg (penvoerder), Avans Hogeschool en Deltion College (Zwolle).

Partners uit het bedrijfsleven: BAP aviation services, CZL, KLu, Standard Aero en Team turbines, TiaT.

Partners/campus organisaties: Composite Expertise Centre, Deadalus, Gate2 en Rotary Wing Training Centre.