Het project Publiek-Private Samenwerking Aerospace Maintenance richt zich op intensivering van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Doelstelling is om een optimale aansluiting te realiseren waar wensen en behoeften nauw op elkaar afgestemd worden. Het gaat hierbij om aantallen afstudeerders op mbo- en hbo-niveau maar ook om kennis, vaardigheden en gedrag die in de Aerospace Maintenance branche nodig zijn.

Het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de vraag van bedrijven in de branche. Het ROC Tilburg is kartrekker van het gehele project.

Op basis van bovenstaande zijn 4 thema‚Äôs benoemd.